Skaudvilės specialioji mokykla

PATVIRTINTA

Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos direktoriaus

2016 m. rugpjūčio  mėn.31 d.

Įsakymu Nr.V- 053  

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

STRATEGINIS PLANAS

2016-2018 m.

TURINYS 

 • TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS     2016-2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
 • APLINKOS, IŠTEKLIŲ IR MOKYKLOS  VEIKLOS VIDAUS AUDITO REZULTATŲ ANALIZĖ
 • IŠORĖS VEIKSNIAI
 • Politiniai veiksniai
 • Ekonominiai veiksniai
 • Socialiniai veiksniai
 • Technologiniai veiksniai
 • VIDAUS  VEIKSNIAI
 • Mokytojų kvalifikacija
 • Mokyklos valdymas, teisinė bazė
 • Mokyklos planavimo struktūra
 • Vidaus kontrolė
 • Mokyklos finansiniai ištekliai
 • IT valdymo lygis
 • MOKYKLOS  SSGG  ANALIZĖ
 • MOKYKLOS MISIJA, VIZIJA, FILOSOFIJA
 • Vizija
 • Misija
 • Filosofija                                                                                  
 • STRATEGINIAI TIKSLAI
 • UŽDAVINIAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI
 • STRATEGINIO  PLANO ĮGYVENDINIMAS IR ATSAKOMYBĖ

Skaityti visą dokumentą.

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.skaudvilespecmok@gmail.com

 

Tauragės r.
Skaudvilės specialioji mokykla
-----------------------------------------
Adresas:
Liaudies a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113