Skaudvilės specialioji mokykla

2016-2017 mokslo metų svarbiausi veiklos uždaviniai:

 

  •  siekti individualios kiekvieno mokinio pažangos;
  • ugdyti skaitymo ir rašymo gebėjimus mokant visų dalykų;
  • didinti pamokos veiksmingumą;
  • mažinti pamokų praleidinėjimą ir vėlavimą į pamokas;
  • skatinti tėvelius aktyviau dalyvauti ugdymo procese;
  • skirti ypatingą dėmesį mokinių bendravimo kultūros puoselėjimui;
  • aktyviai dalyvauti seminaruose, projektuose, konkursuose, įgyjant žmogiškųjų ir materialinių išteklių, padedančių neįgalių mokinių ugdymui, lavinimui, korekcijai. 

 

 

 

 

 

 

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.skaudvilespecmok@gmail.com

 

Tauragės r.
Skaudvilės specialioji mokykla
-----------------------------------------
Adresas:
Liaudies a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113